torsdag 12. mai 2011

Det begynner å komme seg!Dette bedet opp mot en liten platting har vært veldig tilgrodd de siste årene. For det første var det mye ugress, men også gresset Snøfrytle (Luzula niveaen) som jeg hadde sådd spredde seg veldig. Nå har jeg tatt vekk alle Snøfrytlene i dette bedet, og har dem bare i en runding ved bed 4. Der føler jeg at jeg har kontroll med dem ved at jeg klipper dem så fort den fineste blomstringen er over.


Bergblom:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar